• Betalingen vinden alleen plaats per bank of pin
  • Het gebruik van de aanhanger is op eigen risico, bij schade zal deze verhaald worden op de huurder. Eventuele schade wordt door onze specialist gerepareerd.  

  • Wij maken een kopie van uw geldig rijbewijs 
  • Bij verhuur aan een bedrijf, vragen wij u om een kopie van uw KvK uittreksel, niet ouder dan 3 maanden.
  • Alle aanhangers dienen schoon en in nette staat teruggebracht te worden. Bij het niet nakomen van deze afspraak zullen wij kosten in rekening brengen. 
  • De aanhanger dient op tijd teruggebracht te worden, anders zullen wij het dagtarief in rekening brengen. 
  • Wij verwachten dat u over het juiste rijbewijs beschikt om onze aanhangers te mogen rijden. 
  • Sluit de aanhanger altijd goed af met de meegeleverde sloten, indien dit mogelijk is.

Q-Wedding

Wij zijn een start-up en hebben nog voldoende ruimte in onze agenda.